No Image

Draff Rencana Pelaksanaan Kelas 1 SD, K.13 Pertemuan ke 15

Mei 23, 2019 Dawai 0

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) Satuan Pendidikan      :  _________________________________ Kelas / Semester          :  I (Satu) / 1 Tema 1                            :  Diriku Sub Tema 2                   […]

No Image

Draff Rencana Pelaksanaan Kelas 1 SD, k.13 Pertemuan ke 12

Mei 20, 2019 Dawai 0

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) Satuan Pendidikan      :  _________________________________ Kelas / Semester          :  I (Satu) / 1 Tema 1                            :  Diriku Sub Tema 2                   […]

No Image

Draff Rencana Pelaksanaan Kelas 1 SD, K.13 Pertemuan ke 11

Mei 10, 2019 Dawai 0

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  (RPP) Satuan Pendidikan      :  _________________________________ Kelas / Semester          :  I (Satu) / 1 Tema 1                            :  Diriku Sub Tema 1                   […]

No Image

Draff Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas 1 SD, K.13 Pertemuan ke 7

Mei 6, 2019 Dawai 0

                                       RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN                                                                          (RPP) Satuan Pendidikan      :  _________________________________ Kelas / Semester          :  I (Satu) / 1 Tema 1                            :  Diriku Sub […]